V liga rejon Kraków gr. A i B => Grupa A
Lp. Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 UKS „Gryf” Gdów III   13:1 30 XI 10:4 8 XII 23 XI 18 I 11 I 4 I 14:0 13:1 14:0
2 PKS „Porta” Kraków II 1:13   10 I 19 I 4 I 30 XI 13:1 11:3 14:0 14:0 7 XII 14:0
3 „Magnum-Wesem” Koźmice Wielkie II 30 XI 10 I   5 I 19 I 7:7 6 XII 14:0 22 XI 14:0 14:0 14:0
4 UKS „Zarabie” Myślenice III 4:10 19 I 5 I   12 I 8 XII 10:4 13:1 13:1 13:1 30 XI 24 XI
5 KS „Podwawelski” Kraków V 8 XII 4 I 19 I 12 I   4:10 1 XII 24 XI 11:3 12:2 12:2 13:1
6 MKS KSOS Kraków V 23 XI 30 XI 7:7 8 XII 10:4   22 XI 13:1 14:0 13 XII 18 I 11 I
7 LKS „Wisła” Rząska I 18 I 1:13 6 XII 4:10 1 XII 22 XI   5 I 12 I 10:4 24 XI 14:0
8 UKS „Rokicie” Szczytniki 11 I 3:11 0:14 1:13 24 XI 1:13 5 I   19 I 1 XII 14:0 7 XII
9 MKS KSOS Kraków III 4 I 0:14 22 XI 1:13 3:11 0:14 12 I 19 I   7 XII 14:0 30 XI
10 „Siemacha” Kraków II 0:14 0:14 0:14 1:13 2:12 13 XII 4:10 1 XII 7 XII   11 I 18 I
11 SMS „Solne Miasto” Wieliczka 1:13 7 XII 0:14 30 XI 2:12 18 I 24 XI 0:14 0:14 11 I   4 I
12 KS GOKiS Wiśniowa 0:14 0:14 0:14 24 XI 1:13 11 I 0:14 7 XII 30 XI 18 I 4 I