V liga gr. B rejon Kraków
Lp. Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 LKS „Polonia-Golden Oil Polska” Wilczkowice I   11:3 9:5 9 II 9:5 31 I 13:1 10 I 19 I 13:1 8:6 11:3 14:0
2 LKS „Kłos” Olkusz 3:11   19 I 7:7 9 II 8:6 11:3 8:6 13:1 13:1 9:5 12 I 14:0
3 SSL „Wielmożanka” Wielmoża 5:9 19 I   3 II 3:11 13 I 13:1 13:1 13:1 12:2 13:1 13:1 14:0
4 PKS „Porta” Kraków I 9 II 7:7 3 II   8:6 20 I 14:0 16 XII 12 I 14:0 14:0 13:1 14:0
5 UKS „Gryf” Gdów II 5:9 9 II 11:3 6:8   do ust. 14:0 12:2 12:2 11 I 14:0 2 II 19 I
6 „Q Team” Kraków 31 I 6:8 13 I 20 I do ust.   10 II 9 XII 15 XII 12:2 8:6 14:0 14:0
7 KS „Jordan” Kraków 1:13 3:11 1:13 0:14 0:14 10 II   20 I 3 II 9:5 13 I 9:5 11:3
8 TKS „Opoka” Trzebinia II 10 I 6:8 1:13 16 XII 2:12 9 XII 20 I   7:7 1 II 8:6 10:4 10 II
9 KS „Bronowianka” Kraków V 19 I 1:13 1:13 12 I 2:12 15 XII 3 II 7:7   9 II 6:8 12:2 10:4
10 MKS KSOS Kraków IV 1:13 1:13 2:12 0:14 11 I 2:12 5:9 1 II 9 II   19 I 8:6 11:3
11 UKS „Rokicie” Szczytniki I 6:8 5:9 1:13 0:14 0:14 6:8 13 I 6:8 8:6 19 I   9 II 3 II
12 KS „Podwawelski” Kraków VI 3:11 12 I 1:13 1:13 2 II 0:14 5:9 4:10 2:12 6:8 9 II   9:5
13 LKS „Wisła” Rząska II 0:14 0:14 0:14 0:14 19 I 0:14 3:11 10 II 4:10 3:11 3 II 5:9  
Dokumenty do pobrania: Protokół meczu | Regulamin | Terminarz I rundy