UKS „Jola” Kraków
Pełna nazwa klubu: Uczniowski Klub Sportowy „Jola” w Krakowie
Adres statutowy: os. Dywizjonu 303 46/47
31-875 Kraków
Numer NIP: 687-303-64-18
Adres strony Web klubu: http://sites.google.com/site/jolkatenisowa/
Osoba kontaktowa: Jolanta Szatko-Nowak
Numer telefonu komórkowego: 504 618 329
Adres e-mail: jolanta.szatko@interia.pl
Główny adres sali rozgrywek (adres dla poszczególnych drużyn może być inny): Szkoła Podstawowa numer 100 im. Adama Mickiewicza
os. Albertyńskie 36
31-855 Kraków