VI liga rejon Kraków => Grupa „mocniejsza”
Drużyna PKS „Jakub” Więcławice Stare nie przystąpiła do rozgrywek.