V liga rejon Nowy Targ
Lp. Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 MKS „Skawa” Wadowice II   13:1 23 XI 15 XII 12:2 7 XII 18 I 12:2 12:2 14:0 1 XII^A
2 KS „Gorce” Nowy Targ III 1:13   9:5 10:4 14 XII 14:0 30 XI 7 XII 11 I 19 I 20 X^A
3 ULKS „Lachowice” II 23 XI 5:9   8:6 11 I 10:4 7 XII 14 XII 18 I 10:4 26 X^A
4 „Power Rangers” Czarny Dunajec 15 XII 4:10 6:8   23 XI 9:5 11:3 26 X 7 XII 11 I 10 XI^A
5 LKS „Victoria” Nidek 2:12 14 XII 11 I 23 XI   10:4 11:3 6:8 30 XI 8 XII 18 I^A
6 KS „Gorce” Nowy Targ IV 7 XII 0:14 4:10 5:9 4:10   11 I 18 I 12:2 12:2 24 XI^A
7 KS „Unia” Naprawa 18 I 30 XI 7 XII 3:11 3:11 11 I   9:5 9:5 24 XI 14 XII^A
8 UKS „Tornado” Waksmund 2:12 7 XII 14 XII 26 X 8:6 18 I 5:9   23 XI 30 XI 12 I^A
9 KS „Gorce” Nowy Targ V 2:12 11 I 18 I 7 XII 30 XI 2:12 5:9 23 XI   14 XII 1:13^A
10 MKS „Skawa” Wadowice III 0:14 19 I 4:10 11 I 8 XII 2:12 24 XI 30 XI 14 XII   1:13^A
11 LKS Piotrowice II 1 XII^A 20 X^A 26 X^A 10 XI^A 18 I^A 24 XI^A 14 XII^A 12 I^A 13:1^A 13:1^A  
Drużyna LKS „Bank Spółdzielczy w Zatorze” Piotrowice II wycofała się z rozgrywek w trakcie I rundy.