V liga rejon Nowy Sącz
Lp. Drużyna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 LKS „Uran” Łukowica   14 XII 9 XII 8:6 13:1 25 XI 13 I 18 XI 2 XII 10:4 12:2
2 KS „Spektrum-Karpol” Słopnice III 14 XII   9:5 25 XI 11:3 3:11 10:4 10:4 9 XII 30 XI 19 I
3 LKS „Orzeł” Wojnarowa I 9 XII 5:9   19 I 13 I 2 XII 15 XII 24 XI 13:1 13:1 13:1
4 LKS „Binarowa” Binarowa 6:8 25 XI 19 I   2:12 13 I 8:6 14 XII 12:2 14:0 9 XII
5 KS „Start” Nowy Sącz II 1:13 3:11 13 I 12:2   16 XII 19 I 9 XII 12:2 11:3 1 XII
6 LUKS „Lipie” Lipie 25 XI 11:3 2 XII 13 I 16 XII   8 XII do ust. 5:9 20 I 10:4
7 KS „Turbacz” Mszana Dolna 13 I 4:10 15 XII 6:8 19 I 8 XII   30 XI 8:6 10:4 24 XI
8 GSWAL „Mikulec” Grybów II 18 XI 4:10 24 XI 14 XII 9 XII do ust. 30 XI   18 I 13 I 12:2
9 MKS „Radość” Gorlice II 2 XII 9 XII 1:13 2:12 2:12 9:5 6:8 18 I   25 XI 13 I
10 KS „Talar Team” Szczawa II 4:10 30 XI 1:13 0:14 3:11 20 I 4:10 13 I 25 XI   15 XII
11 LKS „Orzeł” Wojnarowa II 2:12 19 I 1:13 9 XII 1 XII 4:10 24 XI 2:12 13 I 15 XII  
Dokumenty do pobrania: Protokół meczu | Regulamin | Terminarz I rundy