UKS „Polfin” Oświęcim
Pełna nazwa klubu: Uczniowski Klub Sportowy „Polfin”
Adres statutowy: ul. Legionów 15
32-600 Oświęcim
Numer NIP: 549-166-90-04
Adres korespondencyjny: ul. Paździory 18
32-600 Oświęcim
Adres strony Web klubu: http://www.ukspolfin.pl/
Osoba kontaktowa: Kazimierz Drabek
Numer telefonu komórkowego: 573 064 139
Adres e-mail: krzysztof.miczolek@o2.pl
Główny adres sali rozgrywek (adres dla poszczególnych drużyn może być inny): Miejskie Gimnazjum nr 2. im. Łukasza Górnickiego
ul. Olszewskiego 2A
32-600 Oświęcim
Ostatnia licencja klubowa w sezonie: 2017/2018
Numer ostatniej licencjia klubowej: 548
Zawodnicy zrzeszeni w klubie
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Ost. licenc. Nr KOZTS
1 KOZIEŁ Michał 1983 M 2017/2018 636
2 MICZOŁEK Krzysztof 1996 M 2017/2018 2307
3 MOSKAŁA Ryszard 1956 M 2017/2018 2305
4 POLAKOW Aleksander 1958 M 2017/2018 2304
5 ROSIEK Michał 1996 M 2016/2017 241
6 SARNA Ryszard 1962 M 2017/2018 862