UKS „Jola” Kraków
Pełna nazwa klubu: Uczniowski Klub Sportowy „Jola” w Krakowie
Adres statutowy: os. Dywizjonu 303 46/47
31-875 Kraków
Numer NIP: 687-303-64-18
Adres strony Web klubu: http://sites.google.com/site/jolkatenisowa/
Osoba kontaktowa: Jolanta Szatko-Nowak
Numer telefonu komórkowego: 504 618 329
Adres e-mail: jolanta.szatko@interia.pl
Główny adres sali rozgrywek (adres dla poszczególnych drużyn może być inny): Szkoła Podstawowa numer 100 im. Adama Mickiewicza
os. Albertyńskie 36
31-855 Kraków
Ostatnia licencja klubowa w sezonie: 2017/2018
Numer ostatniej licencjia klubowej: 495
Zawodnicy zrzeszeni w klubie
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Ost. licenc. Nr KOZTS
1 JASTRZĘBSKI Zygmunt 1946 M 2016/2017 948
2 KONSTANTY Adam 1954 M 2017/2018 949
3 NOWACKA Dorota 1966 K 2017/2018 322
4 PIOTROWSKA Ewelina 1991 K 2017/2018 2385
5 STĘPIEŃ Piotr 1995 M 2015/2016 952
6 SZATKO-NOWAK Jolanta 1960 K 2017/2018 666
7 SZYDŁOWSKI Wojtek 1994 M brak 2502
8 TOCZONY Szymon 1993 M 2017/2018 2501
9 WÓJCIK Albert 1947 M 2017/2018 956
10 ZYSEK Piotr 1967 M 2017/2018 2383